طراحی فرودگاه از طراح : حیدر عباسی

مهرازان فرم اقلیم's profile photo
مهرازان فرم اقلیم

معماری یک حرفه تئوری نیست یک حرفه تمام عملیست ؛اگر مطالعاتی هم باشد در راستای پیشبرد عملیست ، نظام یا دانشگاهی که معیار اش برای برای انتخاب یک معمار خوب نمره قبولی در آزمون تئوریست سخت در اشتباست !!! فرودگاهی با سازه کابلی ساختار شکن

طراح : @milad_abbasi89

#معماری #پروژه_معماری #پروژه_دانشجویی #مهرازی #مهرازان _دور_اندیش #مهرازان _فرم_اقلیم #مهرازان _ #مهرازان #مهر #اقلیم #فرم #خاص #فرودگاه #لیدر #گردشگری #طراحی وبلاگ مهرازان فرم اقلیم در بالای پیچ ببینید . سپاس گزارم @leader_lian

/ 0 نظر / 18 بازدید