باران می بارد امشب

 

 

گریه ات ببارم ، کوه در دشت ، ازاین جدایی

 

می نالدازغم ، این دل دمادم ، فردا کجایی

 

سفر بخیر ، مسافرمن / گریه نکن ، بخاطرمن

 

باران می بارد امشب ، دلم غم دارد امشب

 

آرام جان خسته ، ره می سپارد امشب

 

در نگاهت ، مانده چشمت ، شاید ازفکرسفربرگردی امشب

 

ازتودارم یادگاری ، سردی این بوسه را پیوسته برلب

 

قطره قطره اشک چشمم ، می چکد با نم نم باران به دامن

 

بسته ای بار سفررا باتوای عاشق ترین بد کرده ام من

 

رنگ چشم ات رنگ دریاست ، سینه ی من دشت غم هاست

 

یادم آید زیرباران ، باتو بودن ، باتوتنها

باران می بارد امشب ، تورا کم دارم امشب

 

آرام جان خسته ، ره می سپارد امشب

 

این کلام آخرینم ، بوده میل زندگی رااز سرمن

 

گفته ای شد  شاید بیایی ، ازسفراما نمی شه باورمن

 

رفتن ات را کرده باور ، التماسم راببین دراین نگاهم

 

زیرباران گریه کردم ، بلکه باران شویدازجانم گناهم

/ 1 نظر / 12 بازدید

بابا لااقل شعر رو درست بنویس گریه ات ببارم یعنی چی؟ میگه گرید به حالم کوه و در و دشت از این جدایی بعدشم میگه یادم آید زیر باران با تو بودم با تو تنها بعدم میگه این کلام آخرینت برده میل زندگی را از سر من یعنی من خنده ام مگیره که این شعر رو غلط غولوط با خودت میخونی و کلی هم تو حس میری [قهقهه]