روز معمار و شیخ بهایی مبارک

سومین روز از اردیبهشت زادرود شیخ بهایی بر تمام معماران ایران زمین مبارک باد . به امید بازگشت شکوه به معماری ایرانی .

بهاءالدین محمد عاملی مشهور به شیخ بهایی (۱۰۳۰-۹۵۳ ه.ق) یکی از بزرگان اسلام است. نبوغ او چند جانبه بوده است. در سیزده سالگی همراه پدر به ایران آمد. در خراسان تحصیل کرد و در اندک مدتی چندان پیش رفت که به صورت که به صورت یک چهره بارز درآمد و یکی از مشهورترین مردان دوره احیای صفوی شد.
بهاءالدین نه تنها عالم دینی و مردی متکلم بود بلکه ریاضیدان و مهندس و معمار و کیمیادان بود از علوم غریبه نیز آگاهی داشت. تحصیل علوم ریاضی را از نو زنده کرد و رساله هایی در ریاضیات و نجوم نوشت که آنها را از تلخیص آثار گذشتگان فراهم آورده بود.
کتابهای خلاصه الحساب در ریاضی و تشریح الافلاک در نجوم از اوست. از زمان شیخ بهایی به بعد متاسفانه تعلیم ریاضیات در مدارس دینی اسلامی رو به انحطاط نهاد و این کاری بود که در سرزمینهای غربی اسلام مدتی زودتر آغاز گشته بود.

 

       
بگذر ز علم رسمی، که تمام قیل و قال است
 
مشنو حدیث زاهد، که شنیدنش وبال است
ز مراحم الهی، نتوان برید امید
 
تو بگو که خون عاشق، به کدام دین حلال است؟
طمع وصال گفتی که به کیش ما حرام است
 
به کرشمه کن حواله، که جواب صد سوال است
به جواب دردمندان، بگشا لب ای شکرخا!
 
به زبان حال گوید که زبان قال لال است
غم هجر را بهائی، به تو ای بت ستمگر
/ 0 نظر / 58 بازدید