انجام پروژه معماری 09177702870

مهرازان فرم اقلیم's profile photo
مهرازان فرم اقلیم

یک بار هم کشتی خورد به یک ساختمان کنار دریا شد ایده ای برای طراحی #طراح @milad_abbasi89 #بوشهر _پارک_تیوی #معماری #مهرازی #مهرازان #فرم #اقلیم #بوشهر #پروژه_دانشجویی #کشتی #گشت_دریایی #گردشگری _ایران #پروژه_معماری #اسکتچاپ #پرسپلیس #رافائل #مهرازان _دور_اندیش #مهرازان دیشان #مهرازان _فرم_اقلیم #گردشگری #معماری

/ 0 نظر / 15 بازدید