فناوری نانو، معماری و آینده از محیط زیست ساخته شده است

فناوری نانو، معماری و آینده از محیط زیست ساخته شده است

فناوری نانو متر، دارای پتانسیل برای تبدیل محیط زیست ساخته شده در راه تقریبا غیر قابل تصور امروز . فناوری نانو در حال حاضر در تولید از اقلام روزمره از کرم های ضد آفتاب برای لباس های کار، و معرفی آن به معماری است که در پشت دور نیست . در افق نزدیک، ممکن است از مصالح ساختمانی محوطه (پوشش، پانل و عایق) نمایشی به سطوح جدیدی از عملکرد را در نظر انرژی، نور، امنیتی و اطلاعاتی . حتی این مراحل را برای اولین بار به جهان از فناوری نانو به طور قابل توجهی می تواند طبیعت از محوطه ساختمان و ساختمان ما مربوط به محیط زیست و کاربر را تغییر دهد . در اواسط سال افق، توسعه نانولوله های کربنی و دیگر مواد دستیابی به موفقیت اساسا می تواند طراحی ساختمان و عملکرد را تغییر دهد . کل تمایز میان ساختار و پوست، برای مثال می تواند به عنوان مواد فوق سبک، فوق العاده قوی و عمل هر دو به عنوان اسکلت ساختاری و پیوستی را پوست محو می شوند توسعه .

برنامه های کوچک

بزرگترین طرح هایی برای آینده محیط زیست ساخته شده است ما در واقع بسیار کوچک . است.هشت میلیارد دلار در صنعت فناوری نانو در سال در حال حاضر شروع به تبدیل ساختمان های ما و ما از آنها استفاده کنند، اگر پتانسیل خود را واقعیت می شود، می تواند جهان ما را در راه تبدیل undreamed از . فناوری نانو پتانسیل این را دارد تا اساسا تغییر محیط های ساخته شده ما است که ما چگونه زندگی می کنند . است.آن را به طور بالقوه دگرگون ترین تکنولوژی ما تا کنون با آن مواجه اند، ایجاد تحقیقات و بحث از سلاح های هسته ای، سفر به فضا، کامپیوتر و یا هر یک از فن آوری های دیگر که زندگی ما را شکل داده . با آن سوالات، نگرانی ها و پیامدهای عظیم به ارمغان می آورد. امیدها و ترس در هر جنبه از زندگی ما ---- اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و معنوی . با این وجود پتانسیل خود را برای تبدیل محیط زیست ساخته شده است ما تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده . چه، برای مثال، TS آینده ساختمان اگر هر یک از ما دارای پوست thermoprotectant که ما را از عناصر پناه ؟

چگونه ما با محیط در تعامل است، و با هر های دیگر، اگر از دیوار و سقف تبدیل به کاغذ نازک، نفوذپذیر، یا حتی نامرئی ؟

/ 0 نظر / 17 بازدید