زیستگاه ال کیو 20 در مکزیک

زیستگاه ال کیو 20 در مکزیک     مـنـــــــبـع : www.archdaily.com  

 

 

 

این خانه در کوئرناواکا با ترکیبی از دو حجم اصلی در مواجه با یک حیاط در مقابل خود واقع شده است. یکی از این احجام رو به شرق است، که کاملاً گشوده شده، از طبقه ی همکف و دیگری رو به شرق می باشد، که تماماً در مواجهه با آفتاب مسدود شده است. سیرکولاسیون بین این دو حجم به واسطه ی یک پل سرپوشیده تعبیه شده است.

قطعه ای سبک وزن یک فضای بزرگ و گشوده اما پوشیده را شکل داده است. نمای این خانه تقریباً رو به فضای خارجی بسته است، به استثنای بازشوها اتاق خواب اصلی که رو به یک ردیف از درختان اکالیپتوس و غار در فاصله گشوده شده است. آفتاب صبحگاهی از طریق پنجرها برای چندین ساعت به فضای داخل رخنه کرده، و لذت بردن از درختان در دیگر ساعات روز را ممکن می سازد.

 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

/ 0 نظر / 29 بازدید